Byggbranschen

Vår vision är ett hållbart samhälle, med cirkulära flöden, socialt hållbara bostadsområden, klimatsmarta byggnader och hållbar mobilitet.

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Byggbranschen

Bygg hållbart för framtiden

Vi hjälper dig att sätta hållbarhetsmål efter både branschspecifika och internationella miljökrav. Vår expertis täcker alla delar av det hållbara byggandet och vi lär ständigt nytt genom egen och andras forskning.

Vi deltar i utvecklingen av såväl nybyggnation som befintliga byggnadsbestånd, både kommersiella fastigheter och privata och kommunala byggföretag.

Några av våra expertområden inom byggnation

eBVD

Midsection of unrecognizable man engineer with tablet on construction site, looking at blueprints.

Elektroniska byggvarudeklarationer

Med elektroniska byggvarudeklarationer, eBVD, kan tillverkare av byggprodukter- och material registrera och hantera miljöinformation.

BASTA

Byggnadsarbetare ser ut över en byggarbetsplats

Oberoende miljöbedömning

BASTA bedömer innehållet i bygg- och anläggningsprodukter ur ett miljöperspektiv, så att farliga kemiska ämnen undviks.

CCBuild

Återbrukade byggvaror

Cirkulärt byggande

Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, ger vägledning, stöd och verktyg för att bygga med återbrukat material.

BM

Byggarbetare kontrollerar armeringsjärn. Rutnät av armeringar.

Klimatberäkna byggnader

Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett digitalt verktyg för att räkna ut en byggnads klimatpåverkan.

Våra experter berättar om byggrelaterade frågor

Tjänster vi erbjuder inom byggbranschen

Vi utför forskningsnära konsultuppdrag inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Våra experter hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till ett hållbart företag och ett hållbart samhälle. Vi anlitas av företag inom byggbranschen, för både stora och små uppdrag.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.