1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-11-16] Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen i Göteborg
Nyhet | 2010-11-16

Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen i Göteborg

Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området? Tre scenarier för framtida planering och utveckling av frihamnsområdet i Göteborg finns nu i form av illustrationer och dessa ska diskuteras med start den 17 november i år.

- Vi har skissat på tre olika tänkbara angreppssätt när det gäller utvecklingen av Frihamnen i Göteborg, säger Ulf Moback, Göteborgs stad stadsbyggnadskontoret, som är en av projektledarna tillsammans med Philip Thörn, IVL Svenska Miljöinstitutet.

I projektet Klimatanpassad stadsstruktur: Scenarier för framtida Frihamnen, som ligger inom ramen för Mistra Urban Futures ingår även representanter från Chalmers, Göteborgs universitet och Centrala Älvstaden. 

Den på sitt sätt mest kraftfulla strategin, attack, innebär att konstruktioner byggs ut i vattnet på pelare eller på flytande konstruktioner. Man får alltså flytande kvarter mitt inne i Göteborg. Kanske håller Göteborgs första flytande bostadsrättsförening sina möten där ute inom en snar framtid. Reträtt innebär att man drar sig tillbaka från de låga områdena. "Bananpiren" och andra delar blir parkområden för rekreation och i stort sett byggs inga bostäder. Försvarsstrategin, innebär att man som hittills skett fortsätter med murar och invallningar och pumpar ut dagvatten samt bräddavlopp som skydd mot högre vattennivåer.

- Vi hoppas att skisserna kan vidga diskussionen bland tjänstemän, förtroendevalda och allmänhet om framtida scenarier kring Frihamnen men även om klimatanpassad stadsstruktur i stort, fortsätter Ulf Moback.

Liknande problem, men även lösningar, återfinns på flera olika ställen i världen bland annat i Sydney, Pudong i Shanghai, London och Benidorm. Skisserna över frihamnen har tagits fram av Sweco inom ramen för Mistra Urban Futures pilotprojekt Klimatanpassad stadsstruktur. Bakgrunden till projektet är att oavsett hur bra vi lyckas med att minska växthusgasutsläppen, kommer vi att påverkas av klimatförändringarna. En klok klimatanpassning måste integreras i städernas planerings- och utvecklingsarbete, både för att minska riskerna och för att tillvarata de möjligheter som ett förändrat klimat innebär.

Fler skisser och diskussionsunderlag finns på Mistra Urban Futures hemsida, www.mistraurbanfutures.se

För mer information, kontakta:
Philip Thörn, IVL Svenska miljöinstitutet, philip.thorn@ivl.se
Ulf Moback, Göteborgs stad, stadsbyggnadskontoret ulf.moback@stadsbyggnad.goteborg.se  

Mistra Urban Futures är ett globalt centrum för hållbar stadsutveckling med säte i Göteborg. Centrumet är finansierat av Mistra och Sida samt drivs av ett konsortium där IVL Svenska miljöinstitutet, Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgsregionens kommunalförbund, Göteborgs stad, Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen ingår. Chalmers är värd för centrumet.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev