1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-03-08] IVL projektpartner i EU-program om urvalssystem för byggprodukter i Kina
Nyhet | 2012-03-08

IVL projektpartner i EU-program om urvalssystem för byggprodukter i Kina

IVL Svenska Miljöinstitutet blir projektpartner i EU-programmet “Sustainable Building Interior Renovation and Decoration Initiative in China". Projektet fokuserar på de val som görs när själva byggskalet är på plats.

NYHET | 2012-03-08 IVL projektpartner i EU-program om urvalssystem för byggprodukter i Kina IVL Svenska Miljöinstitutet blir projektpartner i EU-programmet “Sustainable Building Interior Renovation and Decoration Initiative in China". Projektet fokuserar på de val som görs när själva byggskalet är på plats. - Projektet fokuserar på två viktiga och samtidigt till stor del förbisedda aspekter av hållbart byggande, berättar Per Löfgren, projektledare på IVL . Samtidigt som byggnads- och konstruktionsmarknaden i Kina blomstrar så ökar också marknaden för inredningsdesign och renovering. Detta kan bidra till allvarliga hälsokonsekvenser för arbetare inom inredningsbranschen liksom för de boende, samtidigt som de miljömässiga effekterna kan bli stora. - Vi vill för det första skapa förutsättningar för bygg- och inredningsföretag i Kina att välja hållbara byggmaterial, och därigenom minimera många miljö- och hälsorisker för byggarbetare, brukare i byggnaderna och för den yttre miljön. Den andra aspekten syftar till att höja medvetenheten och kunskapen om hållbart byggande vid inrednings- och renoveringsarbeten hos Kinas stora antal små och medelstora företag i byggsektorn. Genom detta projekt hoppas vi skapa förbättrade förutsättningar för hållbart byggande på den kinesiska byggmarknaden, säger Per Löfgren. Det övergripande målet med projektet är att förbättra hälsan och levnadskvaliteten för boende samtidigt som produktvalen bidrar till en bättre miljö. Tanken är att detta ska bidra till ökad hållbarheten inom inredning och renovering samtidigt som det kan möjliggöra för konsumenter att välja säkra, hälsosamma och miljövänliga produkter och bidra till att små och medelstora företag använder hälsosamma och miljövänliga arbetsmaterial samt arbetsrutiner. - IVL har stor erfarenhet av att arbeta med frågor som rör allt från hållbara produktval, uppbyggnad av produktvalssystem, hantering av miljö- och arbetsmiljörisker, till kompetenshöjande insatser, informationsspridning och marknadsföring, som kommer väl till pass i detta projekt. Genom våra erfarenheter från genomförande av utbildningar om hållbart byggande i flera östasiatiska länder hoppas vi kunna bidra med vårt kunnande för att göra den kinesiska byggsektorn mer hållbar, avslutar Per Löfgren. För mer information kontakta Anna Jarnehammar

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev