1. Startsida
  2. Om BM och licenser
A green bus driving across a bridge over water, lots of tall building in back. Malmö Sweden

Verktygsinformation och licenser

BM är ett verktyg som beräknar en byggnads klimatpåverkan från byggmaterial, transporter och processer på byggplats enligt LCA metodik definierad i EN15804 och EN15974. BM uppfyller alla krav för att uppfylla lagkravet om klimatdeklarationer för byggnader genom att använda klimatdata från Boverkets klimatdatabas.

Naturligtvis går det också utmärkt att använda verktyget för att uppfylla Miljöbyggnads krav på klimatberäkning eller för att svara på en upphandling där kvalitetskraven är höga. Självklart kan du även använda produktspecifika miljövarudeklarationer (EPD:er) i verktyget. För mer detaljerad information om verktyget så finns manualen Pdf, 7.2 MB. att ladda ned eller så installerar du verktyget och testar.

BM levereras med klimatdata från olika klimatdatabaser

Boverkets klimatdatabas, som används för lagen om klimatdeklaration, är tillgänglig i BM. Boverkets databas innehåller både konservativa och typiska data. Konservativa data ska endast användas när du ska redovisa en klimatdeklaration enligt lagkravet. Typiska data används i alla andra syften.​
Även BM:s egna databas finns tillgänglig med en uppsättning klimatdata för de vanligaste byggmaterialen på den svenska marknaden.​
Anläggningsdata från Trafikverket samt delar av Finlands klimatdatabas finns att tillgå i BM så att anläggningsprojekt, installationer och ytskikt kan beräknas.​

Verktyget är utvecklat av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av byggbranschen och har anpassats till branschens behov i en rad forskningsprojekt, som exempelvis Klimatkrav till rimlig kostnad.

Licenser

BM finns tillgängligt som olika licenser vilka är mer eller mindre avancerade. Följande frågor avgör ditt behov och styr också priset:​

  1. Vill du kunna läsa in resursmängder från kostnadskalkyler? Resurssammanställningen läses in digitalt från byggkostandskalkyl såsom Sektionsdata, Bidcon, SPIK, MAP och Vico.
  2. Vill du kunna arbeta i team? Genom att arbeta i team kommer ni åt varandras klimatberäkningar och underlag så att ni kan arbeta effektivt tillsammans.
  3. Vill du äga ditt eget resursregister? För de som vill ha full kontroll på sina beräkningar och själva styra över mappningar och enhetsomvandlingar.
Verktygsinformation och Licenser

BM Free

BM Pro Personal

BM Pro Team

BM Pro Business

 Den enklaste licensversionen för att göra klimatberäkning för en byggnad – som Excel fast smartare.

En personlig licens där den digital inläsningen effektiviserar arbetet.

När du vill dela klimatberäkningar med andra för att effektivisera teamet.

När du vill använda ett eget företagsspecifikt resursregister.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

Databas med generiska data inklusive Boverkets klimatdatabas.

En användare.

En användare.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Flera användare som delar beräkningar och data gör arbetet effektivt.

Manuellt upprättad resurssammanställning, lika enkelt som i Excel men smartare. Max 15 resursrader.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.

Digital inläsning av resurssammanställning från byggkostandskalkyl för att effektivisera beräkningsarbetet.


Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Delat resursregister gör dig effektiv snabbt och drar nytta av andras arbete.

Eget resursregister ger dig full kontroll över beräkningarna och du kan kvalitetssäkra mappningar och enhetsomvandlingar.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport beställs i verktyget.

Användarsupport offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Användarsupport offereras, däremot ingår support för att administrera teamet.

Gratis (0 kr).

12 000 kr per år.

6 timmars support kan köpas till för 7 500/år.

44 000 kr. 6 timmars support kan köpas till för 7 500/år.

109 000 kr per år. Support offereras separat.