1. Startsida
  2. Våra tjänster
Två personer i samtal vid bord. Kvinna ger ögonkontakt

Tjänster för klimatberäkningar och klimatdeklarationer

På IVL jobbar Sveriges främsta experter inom hållbart samhällsbyggande. Vi kan hjälpa dig med alla sorters klimatberäkningar, från tidiga skeden till bygghandlingar och klimatdeklaration. Vi kan också stötta i beräkningsmetodik, upphandlingar och kravställningar.

Vad är en klimatberäkning?

Klimatberäkningar görs för att bedöma klimatpåverkan från en byggnads hela livscykel. Det finns flera anledningar till att göra klimatberäkningar: de kan användas för att identifiera och implementera åtgärder för att minska en byggnads inverkan på klimatet, och de kan användas för att uppfylla krav ställda av certifieringar som till exempel Miljöbyggnad och Svanen. Klimatberäkningar kan användas i flera skalor, från stadsplaner till stugor.

Välgjorda klimatberäkningar är kraftfulla verktyg som kan användas av fastighetsutvecklare, entreprenörer, tekniska konsulter, kommuner, hustillverkare, arkitekter och många andra aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.

Vad är en klimatdeklaration?

En klimatdeklaration är en särskild sorts klimatberäkning som omfattas av lagkrav. Sedan 2022 måste byggherrar i Sverige upprätta klimatdeklarationer för nästan alla sorters nybyggnation. Vi hjälper dig gärna i upprättandet av klimatdeklarationer.

IVL:s tjänster

Här är några exempel på vilka tjänster vi kan hjälpa dig med:

  • Klimatdeklarationer
  • Klimatberäkningar för Miljöbyggnad och lagkrav 2022
  • Klimatberäkningar för jämförelser, referensvärden och upphandling
  • Stöd vid införande av upphandlingskrav
  • Kvalitetsgranskning av klimatberäkningar

Kontakta oss

Kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång!

Porträtt på Anders

Anders Ejlertsson

Tjänster BM

Utbildningar

På IVL Svenska Miljöinstitutet erbjuder vi också många utbildningar inom klimatberäkningar och klimatdeklarationer. Läs mera om våra utbildningar här.

Workshops

IVL kommer gärna till er arbetsplats och anordnar workshoppar om klimat och byggande. Läs mera om våra workshops här.