1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2024-05-13] Projektet Blod och Rova utvecklar nya livsmedel av matsvinn
Nyhet | 2024-05-13
Två ihopslingrade morötter på vit bakgrund.

Projektet Blod och Rova utvecklar nya livsmedel av matsvinn

Arbete pågår med utveckla nya livsmedel från sidoflöden som uppstår vid produktionen av grönsaker och nötkött. Målet är att öka resurseffektiviteten och lönsamheten inom den svenska livsmedelssektorn genom att erbjuda innovativa matvaror.

Projektet, som har kortnamnet Blod och Rova, ska utveckla nya livsmedel från sidoflöden som i dag blir till avfall eller foder. I grönsaksodling kan det handla om blast, skal, skadade eller missformade grönsaker. Vid produktion av nötkött blir vissa styckningsdetaljer, blod och inälvor outnyttjade vid slakt. Målet är att ta fram två nya matvaror, en vegetabilisk och en animalisk.

Arbetet finansieras av Formas och leds av IVL Svenska Miljöinstitutet. Det genomförs i samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet), Ipsos, Axfoundation och Matsvinnet.se.

Vill ta fram livsmedel för skolor och äldreboenden

Fokus ligger på att utveckla produkter för två målgrupper, dels unga personer, dels äldre. Ett mål är att de nya livsmedlen ska kunna serveras i den offentliga sektorn, till exempel i skolor och äldreboenden.

– Det finns utmaningar med att ta in restprodukter i den svenska matkulturen. Vi kommer att pröva råvarorna i vårt labb på IVL för att säkerställa att de är lämpliga att äta. För att få fram livsmedel som tilltalar konsumenterna kommer vi att jobba i nära samarbete med innovations- och utvecklingsteamet på Axfoundations centrum för Framtidens mat på Torsåker gård och arbeta mycket med smak- och doftupplevelser. Resultatet av produktutvecklingen kommer följas upp och utvärdera med olika tester av Ipsos, säger Emma Moberg på IVL.

Krokig jakt på krokig morot

Uttrycket “krokig morot” är vanligt för att beskriva livsmedelsförluster som upplevs som onödiga. Men morötter kasseras sällan för att de är krokiga, däremot för att de är brutna eller har fel storlek. De saknar därför marknadsvärde och används i stället som exempelvis djurfoder.

Blod och Rova har kartlagt restflöden från morötter och andra råvaror från svenskt jordbruk och livsmedelsindustri, bland annat genom att intervjua aktörer i olika delar av kedjan. Brist på lönsamhet är en gemensam utmaning för jordbruket och industrin. Det kan till exempel bero på att infrastruktur och logistik saknas, att köpare ställer höga krav på utseende eller att förädlingsgraden är låg. Restflödena kan även innehålla för höga halter av oönskade ämnen, som tungmetaller, rester av bekämpningsmedel eller naturliga gifter.

Riskvärdering av restflöden

Nu har ett antal intressanta restströmmar pekats ut att jobba vidare med. Nästa steg blir att riskvärdera dessa restflöden genom kemisk analys i laboratorium, för att säkerställa att koncentrationen av oönskade ämnen inte är för hög. Efter det kommer produktutveckling att påbörjas och de första prototyperna tas fram.

Läs mer om projektet Blod och Rova Öppnas i nytt fönster.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden