Modell för bedömning av Svenska byggnaders klimatpåverkan

Rapporten beskriver ett uppdrag till Naturvårdsverket och Boverket för att ta fram en modell för framtagande av klimatscenarier för bygg- och fastighetssektorn.

Prenumerera på våra nyhetsbrev