Parkeringsskatt - en litteraturstudie

I denna rapport sammanfattas resultat och slutsatser från utvärderingar och undersökningar av effekterna av en parkeringsskatt i de städer där en sådan har införts. Rapporten sammanfattar den vetenskapliga litteraturen fram till november 2020. Artiklarna behandlar utförandet av de olika parkeringsskattemodellerna och införandeprocesser, medborgardialoger och kostnader samt effekter, attityder och attitydförändringar.

Litteraturstudien ingår i en större studie som syftar till att utreda hur en parkeringsskat skulle kunna utformas under svenska förhållanden.

Prenumerera på våra nyhetsbrev