Forskning som gör skillnad

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Vi gör forskning till verklighet

Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet och utgör hälften av vår samlade verksamhet, vid sidan av vår uppdragsverksamhet. Med en bred kompetens arbetar vi inom hela hållbarhetsområdet och vår forskning sträcker sig från traditionell miljövetenskap till ekonomi, beteendevetenskap och samhällsvetenskap.

IVL:s olika typer av forskningprogram

IVL Svenska miljöinstitutet, kontoret i Fiskebäckskil.

EU-finansierad forskning

IVL har ett brett deltagande i EU:s forskningsprogram på miljö- och energiområdet samt inom regionala samverkansprogram.

Sjöpungsodling utanför Djupvik, Orust. Fredrik Norén och Anna-Sara Krång på bild.

Anslagsfinansierad forskning

IVL leder och deltar i ett stort antal forskningsprojekt och program med svenska anslagsgivare, exempelvis myndigheter.

Tre kvinnor sitter och fikar

Samfinansierad forskning

IVL:s samfinansierade forskningsprogram är en unik möjlighet för företag att genomföra forskningsprojekt med finansiering från både stat och näringsliv.

Våra testbäddar och forskningsstationer

IVL:s testbäddar, pilotanläggningar, forskningsstationer och demonstranter är viktiga för att testa, utvärdera och driva utvecklingen framåt.

Forskningens samhällsnytta

Forskning inom hållbarhetsfrågor driver på en positiv samhällsförändring. IVL gör vetenskap till verklighet och inkluderar de globala målen i all vår verksamhet. Vår utgångspunkt är att forskning och kunskapsspridning är nyckeln till att lösa de utmaningar vår värld står inför.

Våra publikationer

Ta del av våra publicerade rapporter och artiklar.

Jämställdhetsplan

IVL har en GEP (Gender Equality Plan) i enlighet med obligatoriska och rekommenderade krav för sökande organisationer inom EU-kommissionens forskningsprogram Horizon Europe. Vår GEP listar pågående och planerade aktiviteter relaterade till olika jämställdhetsfrågor, som lika möjligheter inom organisationen och integrering av genusperspektiv i forskningsprojekt.

Kontakta oss om du vill veta mer om IVL:s forskning

Porträtt av Stefan Pettersson

Stefan Pettersson

Forskningschef

Hanna Oskarsson

Hanna Oskarsson

Forskningssamordnare

Kajsa Markstedt

Kajsa Markstedt

Forskningssamordnare

Här hittar du webbsajter för olika IVL-projekt

Pågående forskning och projekt

Här kan du läsa mer om några av våra pågående projekt.

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.