Discharge of dirty waste water into the sea

Forskning och uppdrag för en PFAS-fri miljö

IVL ligger i frontlinjen av forskning och teknikutveckling på PFAS-området. Hos oss arbetar ett tjugotal personer med PFAS på olika sätt, från analys och kartläggning till riskhantering, rådgivning och anpassade pilotprojekt.

Våra tjänster utrustar branschaktörer med kunskap och verktyg för att möta PFAS-utmaningen. Vi hanterar hela analysprocessen, med tolkning av resultat, och vi har analysmetoder för en mängd matriser, samt en ständig metodutveckling. På reningssidan arbetar tillsammans vi med branschen för att ta fram reningsteknik för fullskaliga processer. Vi testar och utvecklar de senaste teknikerna, såsom jonbytare och skumfraktionering, PAK-MBR och GAK. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Våra experter berättar - så jobbar vi med PFAS

Våra tjänster på PFAS-området

IVL hjälper dig att utveckla lösningar som bidrar till en hållbar verksamhet och ett hållbart samhälle.
Allt vi gör vilar på vetenskaplig grund och du som anlitar oss som konsult får all vår forskning på köpet.

Nätverka, fördjupa dig och samarbeta med oss

rapport

Fördjupning

Ta del av våra rapporter och vetenskapliga artiklar om PFAS. Vi tar även fram vägledningar för branschaktörer och underlag för utredningar.

Fördjupa dig i vår forskning

Nätvek

Nätverk

Vi arrangerar regelbundet seminarier och nätverksträffar för att stärka det svenska och internationella PFAS-samarbetet.

samarbete

Samarbete

På vår forsknings- och utvecklingsanläggning SWIC, Sjöstadsverket Water Innovation Center, utvecklar vi nya lösningar tillsammans med branschaktörer.

Samarbeta med oss på SWIC

CV

Karriär

IVL söker kontinuerligt efter kompetens på PFAS-området. Du som student kan också göra ditt examensarbete hos oss.

Jobba med oss på IVL

Forskning inom PFAS