Cyklister som cyklar på cykelvägar

Fossilfria transporter och hållbar mobilitet

Transportsektorn försörjs fortfarande huvudsakligen av fossila bränslen och i dess spår följer inte bara utsläpp av koldioxid utan också kväveoxider, svaveldioxid, partiklar och andra miljö- och hälsofarliga ämnen.

Vi bidrar till omställningen genom forskning och uppdrag inom effektiva styrmedel, ny teknik och beteendeförändring. Emissionsmätningar, modellering och utvärdering av styrmedel utgör vår kärnverksamhet. Vi har också stort fokus på hållbar mobilitet; hur vi med stadsplanering och styrmedel kan kan resa och transportera gods på ett hållbart sätt. Ta hjälp av oss i ditt arbete med omställningen av mot hållbara transporter.

Senaste nyheterna inom transporter

Ett axplock av vårt arbete inom transportområdet

biking woman on a bridge above water

Så kan biltrafiken minska – sju lärdomar för svenska städer

Arbeta fram en bred acceptans, ha en tydlig kommunikation och våga tänk nytt. Det är några av lärdomarna ur en rapport som IVL har tagit fram för Världsnaturfonden om hur städer kan bli mer bilfria.

Bilar i kö på landsväg.

Utsläppen av kväveoxider från lätta dieselfordon minskar

I takt med att EU skärper avgaskraven för kväveoxider från lätta dieselfordon har också utsläppen minskat. Det visar omfattande mätningar av utsläpp i verklig trafik som IVL har utfört.

Färja i fjorden.

Vätgas för sjöfartens omställning

Sjöfarten måste minska sitt fossilberoende. En väg framåt kan vara vätgas eller vätgasbaserade sjöfartsbränslen. Men det finns fortfarande hinder som försenar ett genombrott.

Behöver du hjälp med transportrelaterade frågor?

IVL erbjuder många tjänster inom olika delar av transportområdet. Vår forskning får du på köpet.

Fossilfria bränslen

Forskning om vägtrafik, flyg och sjöfart.

Våra experter kommenterar aktuella transportfrågor

Kontakta våra experter

Bild på Erik Fridell

Erik Fridell

Gruppchef Transporter och mobilitet

Bild på Linda Styhre

Linda Styhre

Sjöfart

Porträtt på man i ljusa kläder

Anders Roth

Hållbar mobilitet

Åke Sjödin

Utsläpp från transporter