1. Startsida
  2. Publikationer
  3. Livsmedelsavfall i Sverige 2022
Matavfall i en tunna, fotograferad uppifrån.

Livsmedelsavfall i Sverige 2022

De senaste beräkningarna av livsmedelsavfallet i Sverige visar att ungefär 1 420 000 ton livsmedel kastades under 2022. Det är 135 kg per person.

Livsmedelsavfallet minskade med 3 procent från 2020 till 2022. Med denna takt blir det svårt att nå det nationella målet att minskningen 2025 ska vara 20 procent.

Hushållens och butikernas avfall fortsätter att minska, enligt rapporten. Men en ny undersökning av livsmedelsindustrin visar att nästan sex gånger mer livsmedelsavfall uppkommer där jämfört med vad som beräknats tidigare år. Det betyder dock inte att det är mer som kasseras, utan att statistiken har blivit mer komplett.

Johan Hultén från Samarbete för minskat matsvinn har varit med och tagit fram rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2022. Den är gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB på uppdrag av Naturvårdsverket.