1. Startsida
 2. Organisation
Red onion and other vegetables on a wooden cutting board.

Organisation

Vill du också arbeta för att stoppa matsvinnet i Sverige? Då är du hjärtligt välkommen att ansluta dig till vår frivilliga överenskommelse. Aktörer från alla delar av livsmedelskedjan kan vara med. Tillsammans kan vi göra mer!

Deltagare

Som deltagare hjälper du till att nå SAMS vision – att stoppa matsvinnet – genom att:

 • Jobba med att minska matsvinnet i din egen verksamhet samt arbeta mot det mål som överenskommelsen har.
 • Rapportera in data om matsvinn från den egna verksamheten.
 • Vara aktiv i vår styrgrupp eller i någon av våra arbetsgrupper.
 • Sprida dina egna och andra deltagares goda exempel.

Det går att ansluta sig när som helst under året. Deltagaravgiften betalas per kalenderår och baseras på din organisations storlek (se nedan). Ta kontakt med någon av oss på kansliet Öppnas i nytt fönster. så berättar vi mer om hur du ansluter dig. Du ser loggor för alla våra deltagare på vår startsida.

Deltagaravgift SAMS

 • Organisationer med mer än 25 MSEK i omsättning: 32 500 kr
 • Organisationer med 12-25 MSEK i omsättning: 11 000 kr
 • Organisationer med mindre än 12 MSEK i omsättning: 5 500 kr
 • Kommuner: 27 000 kr
 • Branschorganisationer, mindre: 5 500 kr
 • Branschorganisationer, större: 54 000 kr

Styrgrupp

Arbetet i Samarbete för minskat matsvinn leds av en styrgrupp som fattar strategiska beslut.
Styrgruppen ska ha minst nio ordinarie ledamöter som representerar de olika leden i livsmedelskedjan samt representanter från berörda myndigheter och departement.

SAMS styrgrupp 2024

 • Sara Sundquist, Livsmedelsföretagen – ordförande
 • Marcus Morfeldt, Visita – vice ordförande
 • Eric Winding, Potatisodlarna
 • Anna Karin Lindberg, Ica
 • Britta Ekman, Livsmedelsverket
 • Mirja Hjers, Jordbruksverket
 • Magnus Därth, Kött- och charkföretagen
 • Birgitta Niemi, Martin & Servera
 • Naturvårdsverket (vakant)

Kansli

Samarbete för minskat matsvinn har ett fristående kansli som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet.
Kansliet sköter administrationen, samordnar arbetet i styr- och arbetsgrupper, hanterar insamlade data samt sköter kommunikationen, bland annat hemsidan. Kansliet bedriver även omvärldsbevakning samt sprider kunskap om goda exempel och resultat från projekt.