1. Startsida
  2. Nyheter
  3. [2024-03-18] Hushållen står för en mindre del av matsvinnet enligt nya siffror
Nyhet | 2024-03-18
Matavfall i en tunna, fotograferad uppifrån.

Hushållen står för en mindre del av matsvinnet enligt nya siffror

Enligt tidigare rapporter kom två tredjedelar av matsvinnet från hushållen, men nya siffror visar att det är knappt hälften. Det innebär att större delen av matsvinnet kastas tidigare i livsmedelskedjan: i jordbruket, industrin, butikerna och restaurangerna.

– Att matsvinn framförallt uppkommer i hushållen är en gammal sanning som inte längre stämmer. Eftersom merparten av livsmedelsavfallet kommer från professionell verksamhet hamnar mer ansvar för att minska matsvinnet på dem som hanterar livsmedel i sitt jobb, säger Johan Hultén, IVL Svenska Miljöinstitutet, som är projektledare för Samarbete för minskat matsvinns kansli.

De senaste beräkningarna, som nu publiceras av Naturvårdsverket, visar att ungefär 1 420 000 ton livsmedel kastades i Sverige under 2022. Det är 135 kg per person.

Hushållens livsmedelsavfall har minskat år för år, vilket även tidigare rapporter visar. Skillnaden i årets rapport är att nya datakällor ger en mer korrekt bild av avfallet från jordbruk, fiske och livsmedelsindustri. Mängderna från restauranger och hotell har ökat igen efter pandemin och är nu ungefär lika stora som från livsmedelsbutiker och grossister.

Sex gånger mer avfall från livsmedelsindustrin

En stor förändring är att livsmedelsindustrins del av avfallet beräknas vara sex gånger större än vad man tidigare har beräknat.

Sara Sundquist, näringspolitisk expert på Livsmedelsföretagen och ordförande i Samarbete för minskat matsvinn, välkomnar undersökningen:

– Den här sortens undersökningar visar på det stora behovet och den stora nyttan med att regelbundet mäta och följa upp matsvinn enligt gemensamma standarder. Livsmedelsindustrin har arbetat med matsvinn i många år. Företagen har både klimat- och miljömässiga och ekonomiska incitament att minska matsvinnet, och vi ser fram emot att tillsammans med andra aktörer utveckla nya metoder och tekniker för att ta tillvara maximalt mycket av de råvaror vi använder, säger hon.

Livsmedelsavfallet minskar för sakta jämfört med målet

Enligt Sveriges nationella mål ska livsmedelsavfallet minska med en femtedel från 2020 till 2025. Men fram till 2022 var minskningen bara tre procent.

– För att minska matsvinnet behöver aktörer i hela kedjan bidra. Hushållen kan framför allt undvika att kasta sådant som de hade kunnat äta, som varor som inte hunnit bli dåliga. I producentledet gäller det att se möjliga affärer i restströmmarna och arbeta mer systematiskt för att minska svinn, eller utveckla nya livsmedel genom att ta vara på mer av råvarorna, säger Johan Hultén.

Rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2022 är framtagen av IVL Svenska Miljöinstitutet, SLU och SCB genom konsortiet SMED, Svenska Miljöemissionsdata, på uppdrag av Naturvårdsverket.

Här kan du läsa rapporten Livsmedelsavfall i Sverige 2022 Öppnas i nytt fönster.

Vid frågor, kontakta:
Johan Hultén, projektledare på SAMS kansli, johan.hulten@ivl.se, telefon 010-788 69 15
Sara Sundquist, ordförande i SAMS och näringspolitisk expert, Livsmedelsföretagen, sara.sundquist@li.se telefon 08-762 65 46

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden