Tillverkande industri

Utmaningen att skapa en hållbar men också konkurrenskraftig tillverkningsindustri är stor. Samtidigt är möjligheterna idag oändliga, både tekniskt och affärsmässigt. Har du råd att vänta?

  1. Startsida
  2. Din bransch
  3. Tillverkande industri

Vi hjälper dig att skapa en hållbar tillverkande industri

För att vara konkurrenskraftig idag krävs kostnadseffektiva värdekedjor som tar hänsyn till klimat, miljö och människor. Vi hjälper ditt företag med resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar. Tillsammans tar vi fram strategier för ditt hållbarhetsarbete och hjälper dig med konkreta åtgärder för minskad miljöpåverkan. Våra experter lotsar dig genom nuvarande och kommande miljö- och kemikalielagstiftning och hjälper dig med vilka strategiska val som ger störst miljönytta per investerad krona.

Tjänster vi erbjuder dig inom tillverkande industri

Forskning inom tillverkande industri

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.