IVL i norra Sverige

Vi arbetar tillsammans med näringslivet och offentlig sektor för den gröna industrialisering och klimatomställning som sker i norra Sverige.

 1. Startsida
 2. Om oss
 3. Norra Sverige

Vi stöttar den hållbara omställningen med nya lösningar

IVL Svenska Miljöinstitutet i norra Sverige driver projekt tillsammans med kommuner, regioner och företag i Norr- och Västerbotten. Vi jobbar med alltifrån energiomställning till samhällsomvandling. Varmt välkommen att kontakta oss längst ner på sidan för ett samarbete.

Fokusområden norra Sverige

Energiomställning och cirkulära flöden

 • Elektromobilitet (vätgas, batteri)
 • Material- och råvaruförsörjning
 • Återvinning inom hela värdekedjan

Klimatomställning

 • Utveckling av klimatberäkningsverktyg
 • Livscykelanalyser mot små och medelstora företag
 • Kunskapshöjande insatser mot små och medelstora företag samt kommuner och regioner

Industriell omställning

 • Tillståndsprocesser
 • Arbetsmiljö
 • Avfallshantering
 • Vatten- och luftanalyser
 • Kemiska analyser

Samhällsomvandling

 • Samhällsplanering/samhällsbyggnad
 • CCBuild
 • Infrastruktur och mobilitet
 • Mistra Carbon Exit

Branscher vi jobbar med i norra Sverige

Byggbranschen - Vi hjälper byggsektorn med branschspecifika miljökrav.

Energibranschen - Vi utvecklar systemlösningar för ökad resurseffektivitet i energisystemet.

Fastighetsbranschen - Hållbar fastighetsförvaltning, från god inomhusmiljö till energiefffektivisering.

Gruvindustrin - Miljömätningar och miljöteknik som minskar gruvindustrins miljöpåverkan.

Hållbar kommun - Vi utvecklar det hållbara samhället med kommunen i centrum.

Skogsindustrin - En central aktör för ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Tillverkande industri - Vi leder industrin mot resurseffektiva, cirkulära och klimatsmarta lösningar.

Kemiindustrin - Miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för kemiindustrin.

Några av IVL:s experter som arbetar i norra Sverige

En kvinna i svart kostym står i en trätrappa

Aurora Pelli

Gruppchef

Porträtt på Karin Ågren

Karin Ågren

Projektledare

Jan Ots

Jan Ots

Affärsutvecklare

Bild på Sara Wård Edvall

Sara Wård Edvall

Projektledare

Prenumerera på våra nyhetsbrev och ta del av nya projekt, forskningsresultat och andra aktuella frågor.