1. Startsida
  2. Press
  3. [2014-11-25] Dieseltrenden håller uppe utsläppen av kvävedioxid
Debatt | 2014-11-25

Dieseltrenden håller uppe utsläppen av kvävedioxid

Andelen dieselbilar i Sverige har ökat från 5 till 24 procent på tio år. Utsläppen från dem är mycket större än vad biltillverkarnas verklighetsfrämmande testresultat visar. Nu behövs skarpa åtgärder, annars hotar smutsigare stadsluft och EU-böter, skriver IVL-forskarna Anders Roth, Sebastian Bäckström och Karin Persson i en debattartikel i Dagens Nyheter.

Nya dieselbilar släpper ut för mycket avgaser. Mätningar visar att det är stor skillnad mellan utsläppen enligt testmetoderna och i verklig trafik. Samtidigt som försäljningen av dieselbilar ökat kraftigt har luftkvaliteten gällande kvävedioxid inte förbättrats i våra städer de senaste tio åren och flera större städer bryter mot miljökvalitetsnormen. Förorenad luft är ett hälsoproblem och riskerar också att bli ett reellt hinder för att skapa de täta och attraktiva städer som är viktiga för att bland annat minska transporternas klimatpåverkan. Nu behövs skarpa åtgärder.

Debattartikeln publicerades i DN den 25 november 2014, läs den här:

Dieseltrenden håller upp utsläppen av kvävdioxid Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Prenumerera på våra nyhetsbrev