1. Startsida
  2. Press
  3. [2016-02-11] Replik: "Handling viktigare än klimatlag”
Debatt | 2016-02-11

Replik: "Handling viktigare än klimatlag”

Vi välkomnar Miljömålsberedningens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige, som presenterades på DN Debatt (10/2). Ett sådant ramverk kan underlätta näringslivets klimatarbete och omställningen av energisystemet genom att ge ökad långsiktighet.

Förslaget med ett oberoende klimatpolitiskt råd är intressant, särskilt om det får ett starkt mandat att ta hänsyn till teknisk utveckling och vad som händer i omvärlden. Det viktigaste återstår dock – att presentera konkreta åtgärder och styrmedel för att realisera de höga ambitionerna. IVL:s Markus Wråke och Lars Zetterberg pekar ut fyra nyckelfrågor. Repliken som publicerades på DN Debatt den 11 februari 2016 kan du läsa här. Läs debattartikeln från ledamöterna i Miljömålsberedningen: ”Tidigarelägg svenska klimatmålet till 2045”

Prenumerera på våra nyhetsbrev