1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-05-09] Replik: Minska subventionen av förmånsbilar
Debatt | 2017-05-09

Replik: Minska subventionen av förmånsbilar

Motormännen är kritiska till regeringens förslag till bonus-malus för personbilar, lätta lastbilar och bussar. I en artikel i Di hänvisar de bland annat till en rapport av IVL Svenska Miljöinstitutet där vi 2015 utvärderade ett 30-tal styrmedel för hållbar konsumtion.

Resultatet av studien visade bland annat att miljöbilspremien och den koldioxiddifferentierade fordonsskatten har varit framgångsrika för att minska miljöpåverkan. Det är inte samma sak som att styrmedlen är tillräckliga för att nå miljömålen, eller att de är de mest lämpade för att påverka fordonsval de kommande åren då vägtrafikens växthusgasutsläpp ska minska med 70 procent till år 2030. En reformering av systemet är nödvändig och regeringens förslag innehåller en mer genomtänkt bilbeskattning som inte bara bygger på subventioner, skriver Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL, i en replik i Di. Han skriver också att regeringen som nästa steg behöver se över förmånsskattesystemet med syfte att minska den stora subventionsgraden. Läs repliken här. Läs Motormännens debatt i Di: Fordonsskatten har ingen effekt på miljön

Prenumerera på våra nyhetsbrev