1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-06-26] ”Det är utsläppen vid tillverkning av batterierna vi vill åt”
Debatt | 2017-06-26

”Det är utsläppen vid tillverkning av batterierna vi vill åt”

Javisst, utsläppen från fordon går att minska och elbilsbatterierna kan återanvändas. Men det är åtgärder för att få ner utsläppen vid tillverkningen vi efterlyser, skriver debattörerna från IVL Svenska Miljöinstitutet i en slutreplik i Ny Teknik.

IVL:s forskningsrapport om klimatpåverkan från produktionen av elbilsbatterier har fått stor uppmärksamhet. Studien, som har gjorts på uppdrag av Energimyndigheten och Trafikverket, visar att tillverkningen av batterier är energikrävande och kan ha betydande utsläpp. Variationerna är samtidigt stora bland annat beroende på vilka råvaror och el som används. I studien visar vi i ett räkneexempel att utsläppen skulle varit 60 procent lägre med svensk elmix. Det illustrerar vikten av att batteritillverkarna går över till fossilfri el, något vi betonar i rapporten som en av flera viktiga åtgärder. I en debattartikel och slutreplik i Ny Teknik skriver vi att elbilar har stora miljöfördelar, och ännu större potential. Branschen som helhet behöver ställa krav på sina batterileverantörer att kraftigt minska användningen av fossila bränslen och underlätta återvinning. Biltillverkarna kan också ta fram miljödeklarationer där batteriet är inkluderat så att bilköpare själva kan välja modell med låg miljöpåverkan. Läs debattartikeln och slutrepliken i Ny Teknik här: ”Kräv minskade utsläpp från batteritillverkningen” ”Det är utsläppen vid tillverkning av batterierna vi vill åt” Studien har startat en viktig diskussion. Det viktiga är dock inte exakt hur stora utsläppen är från en viss fabrik eller bilmodell. Istället behöver vi fokusera mer på hur olika aktörer kan medverka till att minska utsläppen i tillverkningsledet. Lika viktigt är att bygga upp styrmedel och system för att återanvända och återvinna batterier i stor skala. IVL ser fram emot att fortsätta det arbetet tillsammans med fordonsindustri, elbransch, politiker och forskarkollegor.

Prenumerera på våra nyhetsbrev