1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-09-05] ”Producenterna måste ta ansvar för farliga ämnen”
Debatt | 2017-09-05

”Producenterna måste ta ansvar för farliga ämnen”

Sverige har kommit långt i arbetet med att sluta kretsloppen. Restprodukter och avfall tas tillvara för att ges nytt värde som energi eller som insatsvaror i nya material. Men ju mer vi tar tillvara, desto viktigare blir det att se till att farliga ämnen fasas ur kretsloppet.

För att kunna fasa ut giftiga ämnen och öka återvinningen av material måste producenterna ta ett större ansvar. Det skriver Elin Belleza, IVL Svenska Miljöinstitutet, och Britta Moutakis, Avfall Sverige, i en debattartikel i Ny Teknik. Debattartikeln publicerades den 5 september, läs den här: ”Producenterna måste ta ansvar för farliga ämnen”  

Prenumerera på våra nyhetsbrev