1. Startsida
  2. Press
  3. [2017-11-28] Miljöteknikföretag lämnas åt sitt öde
Debatt | 2017-11-28

Miljöteknikföretag lämnas åt sitt öde

Miljöteknikföretag som lyckas växa behöver i snitt mer än fem år på sig för att nå expansionsfasen. Skrota femårsregeln i stödsystemet och rädda företagen med goda idéer, skriver Östen Ekengren och Andreas Englund, IVL Svenska Miljöinstitutet, i en debattartikel i Ny Teknik.

En ny studie från IVL Svenska Miljöinstitutet pekar på en brist i stödsystemet för miljöteknikföretag. Enligt EU:s statsstödsregler får statens speciella stöd till nystartade företag endast ges under de fem första åren. "Att lämna just miljöteknikföretag åt sitt öde under tidiga utvecklingsfaser är extra allvarligt. Tiden vi har för att ställa om till en hållbar utveckling håller på att rinna ut. Radikala förändringar behövs för att mildra effekterna på klimatet och förlusten av biologisk mångfald. Regeringen behöver därför agera gentemot EU och få till stånd en översyn av femårsregeln", skriver debattörerna. Läs artikeln i Ny Teknik här: ”Miljöteknikföretag lämnas åt sitt öde”

Prenumerera på våra nyhetsbrev