1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-01-24] Byggsektorn kan sänka utsläppen men incitamenten saknas
Debatt | 2018-01-24

Byggsektorn kan sänka utsläppen men incitamenten saknas

Byggsektorn har potential att halvera sina utsläpp till 2030. Det finns tekniska lösningar, forskningen har visat att det går. Ändå går omställningen långsamt. Det måste bli lagkrav att redovisa byggnaders klimatpåverkan för att driva på omställningen.

Det skriver Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Kajsa Byfors, koordinator fokusområde Livscykelperspektiv i Smart Built Environment och Jeanette Sveder Lundin, Skanska, i en debattartikel i Byggindustrin. Debattartikeln som publicerades den 24 januari 2018 kan du läsa här: Bygg kan sänka utsläppen men incitamenten saknas  

Prenumerera på våra nyhetsbrev