1. Startsida
  2. Press
  3. [2018-04-30] Våra barn blir sjuka av mögliga skolor
Debatt | 2018-04-30

Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

I samband med Internationella astmadagen vill vi uppmärksamma att andelen barn med astma har ökat med 50 procent på åtta år. Det måste vara samhällets ansvar att barn ska slippa bli sjuka i de miljöer de vistas i dagligen, skriver Marie-Louise Luther från Astma- och Allergiförbundet, Erica Bloom, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet och Dan Norbäck, docent och forskare i arbets- och miljömedicin, Uppsala Universitet i en debattartikel i Aftonbladet.

Flera vetenskapliga studier visar på samband mellan fukt- och mikrobiella skador inomhus och astma, luftvägsbesvär, luftvägsinfektioner och allergisnuva. Risken att få luftvägsbesvär ökar med cirka 50 procent för dem som vistas i fuktskadade byggnader. För att barn inte ska bli sjuka av lokalerna de vistas i dagligen och för att minska samhällskostnaderna krävs nya initiativ, skriver debattörerna. Speciellt viktigt är att ta fram en nationell strategi med åtgärdsförslag för god inomhusmiljö i skolor och förskolor på olika nivåer. De föreslår därför att: Regeringen förlänger och förbättrar det statliga stöd för upprustning av skollokaler som upphörde 1 april 2018. Myndigheter – exempelvis Boverket i samverkan med Folkhälsomyndigheten – får i uppdrag att göra en ny nationell undersökning av inomhusmiljön i förskolor och skolor, som inkluderar kartläggning av byggnadsrelaterad ohälsa hos barn. Fastighetsägare, huvudmän och ansvariga kommunpolitiker tar ansvar för förebyggande underhåll, sanering och renovering av fuktskadade av skol- och förskolelokaler.   Debattartikeln publicerades i Aftonbladet den 30 april 2018. Läs den här: Våra barn blir sjuka av mögliga skolor

Prenumerera på våra nyhetsbrev