1. Startsida
  2. Press
  3. [2019-07-06] Minska utsläppen med miljösmart boende
Debatt | 2019-07-06
Elbil som laddar

Minska utsläppen med miljösmart boende

De boendes bilresor är nästan en lika stor klimatfråga som husens energianvändning, visar en kartläggning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort. Smarta mobilitetslösningar både kan minska koldioxidutsläppen men också effektivisera markanvändningen och skapa mer attraktiva stads- och boendemiljöer, skriver Åsa Romson, expert inom hållbar stadsutveckling i en debattartikel i Dagens Samhälle.

Debattartikeln publicerades den 6 juli 2019, läs den här Minska utsläppen med miljösmart boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., eller nedan.

Nyligen kom EU-kommissionen med nya rekommendationer kring energieffektivisering i byggande. En sak kommissionen särskilt pekar på är vikten av laddinfrastruktur för elfordon vid bostäderna. Detta betonar ett perspektiv som hittills fått liten uppmärksamhet i Sverige; att byggnadernas klimatpåverkan också kopplas till den biltrafik som utgår från bostaden. IVL Svenska Miljöinstitutets siffor visar att bostadsföretagen i Stockholm påverkar så mycket som en tiondel av alla klimatutsläpp från bilresor i hela Sverige.

IVL Svenska Miljöinstitutet har under våren jobbat i Stockholmsregionen med hur de som bygger och förvaltar flerbostadshus kan ta hjälp av tjänster för mer hållbart vardagsresande och ordnat träffar för dessa aktörer att mötas. Vi ser att det finns en stor potential för bostadsföretag att bredda sitt klimatarbete och verkligen göra skillnad.  

En beräkning som vi har gjort visar att i Stockholm släpper bilar från flerfamiljshus ut 900 000 ton koldioxid ut varje år. Det motsvarar en tiondel av utsläppen från alla personbilar i hela Sverige. Det finns alltså starka argument för en bostadsaktör att bredda sitt klimatarbete och börja titta på hur de boende kan ges förutsättningar för hållbara resmönster.

Ungefär hälften av hushållen i Stockholms flerbostadshus äger i dag egen bil. Flerbostadshus är ofta möjliga att försörja med kollektivtrafik och möjligheten till lösningar med delad bil och bilpool är stor, liksom att göra kortare resor attraktiva för gång eller cykel. Ändrade resvanor har stor betydelse för klimatutsläppen. En annan viktig aspekt är att det kostar väldigt mycket att bygga parkeringsplatser och färre parkeringsplatser kan sänka kostnaderna för bostadsbyggandet.

IVL Svenska Miljöinstitutet har även åt SABO, de allmännyttiga bostadsbolagen, kartlagt bostädernas klimatpåverkan och där uppskattat de boendes bilresor till nästan en lika stor klimatfråga som husens energianvändning. I flera andra rapporter har vi visat att smarta mobilitetslösningar både kan minska koldioxidutsläppen men också effektivisera markanvändningen och skapa mer attraktiva stads- och boendemiljöer. EU:s nya rekommendationer pekar åt samma håll.

Att flera av bostadsföretagen i Stockholmsregionen nu börjar visa intresse för att bredda sitt klimatarbete och tittar på olika lösningar som bil- och fraktcykelpooler, laddmöjligheter, cykelparkeringar och leveranstjänster är naturligt. Här krävs nya samarbeten mellan de som bygger och förvaltar bostäder och de som utvecklar nya tjänster för hållbart resande. Siffrorna visar att det finns mycket klimatnytta att göra med ett sådant samarbete.

Åsa Romson,
expert inom hållbar stadsutveckling på IVL och delprojektledare inom Grön Bostad Stockholm

Prenumerera på våra nyhetsbrev