1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-02-08] Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda
Debatt | 2020-02-08
Personer som går inomhus  i en kontorsbyggnad

Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda

Effektivare utnyttjande av befintliga byggnader och lokaler är en viktig pusselbit för hållbar omställning. Med stor sannolikhet är alla verksamhetslokaler vi behöver redan byggda – de behöver bara omfördelas, anpassas och användas mer. För att minska lokalsvinnet behöver regeringen se över regelverken, skriver företrädare för IVA-projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi på DN Debatt.

Behovet av bostäder är stort, men samtidigt utnyttjas kontorslokaler uppskattningsvis endast 10 procent av den totala tiden. Delning av ytor måste därför bli en viktig del i ett hållbart samhälle. I framtidens cirkulära byggande är de befintliga lokalerna vår största tillgång – genom ökad användning och återbruk.

I dag presenterar Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, rapporten ”Lokaldelning som norm” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som har tagits fram inom projektet Resurseffektivitet och cirkulär ekonomi. IVL Svenska Miljöinstitutet har lett delprojektet om lokaler. Ett 40-tal aktörer från akademi, näringsliv, kommuner, myndigheter, finansiell sektor och civilsamhälle har bidragit till förslagen som presenteras i rapporten.

Företrädarna för IVA-projektet rekommenderar bland annat regeringen att se över regelverk, som kan främja delning av verksamhetslokaler. Till exempel föreslås att:

  • Se över momsregler, så att de möjliggör delning mellan verksamheter.
  • Modernisera hyreslagen med syfte att uppmuntra delningslösningar.
  • Se över plan- och bygglagen så att detaljplanebestämmelser uppmuntrar till flexibilitet.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 8 februari 2020, läs den här: Alla kontor som behövs i Sverige är redan byggda Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Prenumerera på våra nyhetsbrev