1. Startsida
  2. Press
  3. [2020-09-07] Storföretags hållbarhetsmål leder för sällan till handling
Debatt | 2020-09-07
en fabrik

Storföretags hållbarhetsmål leder för sällan till handling

Allt fler företag följer FN:s globala hållbarhetsmål. Men ett effektivt klimatarbete och en hållbar återstart av ekonomin kräver också att företagen sätter mål som styr mot Parisavtalet, inkluderar hela värdekedjan och är långsiktiga, skriver fem forskare från Chalmers, Göteborgs universitet och IVL Svenska Miljöinstitutet på DN Debatt. En ny studie visar att det finns en risk att företagen ”grönmålar” genom att fokusera på mål där de redan presterar bra. 

Debattartikeln publicerade den 7 september 2020, läs den här: ”Storföretags hållbarhetsmål leder för sällan till handling” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I studien Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. som är framtagen inom ramen för projektet Mistra Carbon Exit Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. har forskarna analyserat tidigare studier, några vanliga metoder som företag använder för att bedöma hur de kan bidra till de globala målen samt gjort en fallstudie för bygg- och anläggningssektorn. Genomgången visar att:

  • Bland 2 000 av världens största börsnoterade företag är engagemanget för FN:s hållbarhetsmål till stora delar symboliskt.
  • Hälften av de undersökta företagen i en studie hade satt upp mål kopplade till FN:s hållbarhetsmål, men bara en fjärdedel av dessa hade relevanta och mätbara mål, eller hade mål som utgjorde en del av företagets affärsstrategi.
  • 40 procent av undersökta storföretag i en annan studie använder sig av FN:s hållbarhetsmål i sin redovisning, men bara 10 procent rapporterade konkreta åtgärder som relaterar till målen.
  • Att införa koldioxidneutrala processer, som till exempel vätgasbaserade processer och koldioxidavskiljning och lagring, CCS, för produktion av material som stål och cement.

Det finns alltså en betydande risk att vissa företag använder sig av begrepp som andas FN:s hållbarhetsmål för att kamouflera att deras verksamhet egentligen fortgår precis som vanligt, skriver forskarna i debattartikeln.

Om företagen vill uppnå verklig förändring mot hållbarhet och bidra till FN:s klimatmål krävs det enligt studien tre saker:

  • Åtgärder måste vara konkreta och styra mot vad Parisavtalet faktiskt säger.
  • Åtgärder måste inkludera de värdekedjor som är relevanta för företaget.
  • Hänsyn måste tas till både kortsiktiga och långsiktiga effekter av den valda strategin.

Debattartikeln är skriven av Filip Johnsson, professor i uthålliga energisystem, Chalmers tekniska högskola, Anders Ahlbäck, projektledare, Göteborgs centrum för hållbar utveckling, Mathias Gustavsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet, Ida Karlsson, doktorand, Chalmers tekniska högskola och Johan Rootzén, forskare vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet.

Prenumerera på våra nyhetsbrev