1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-02-17] Sverige missar satsning på grön återhämtning
Debatt | 2021-02-17
folk i staden

Sverige missar satsning på grön återhämtning

Utan kraftsamling på innovation, digitalisering och hållbar utveckling kommer vi snabbt att halka efter när andra länder satsar. Det skriver IVL Svenska Miljöinstitutet och Innovationsföretagen i en debattartikel i Ny Teknik.

I flera EU-länder finns tydliga planer på att använda EU:s återhämtningsbudget för att bygga vidare på det digitaliseringssprång som skett i pandemins spår. Även Sverige har anledning att satsa offensivt. Att ligga i digitaliseringens framkant – en hållbar sådan – är en förutsättning för svensk konkurrenskraft. Vi efterlyser därför en kraftsamling för Sveriges gröna och digitala ekonomi där satsningar på hållbara städer och samhällen står i centrum.

Debattartikeln publicerades i Ny Teknik den 17 februari 2021, läs den här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. eller nedan.

Sedan länge rankas Sverige högt i internationella jämförelser som rör såväl digitalisering som innovation och hållbar utveckling. Många refererar också till Sverige som en förebild i förmågan att möta samhällets utmaningar med innovativa digitala lösningar. Nu riskerar vi att förlora denna topplacering och bli omsprungna.

I pandemins spår satsar många länder stort på att tillvarata det senaste årets tekniksprång, bland annat med hjälp av medel från EU:s återhämtningspaket. Flera länder vässar sina strategier för gröna investeringar och digital ekonomi.

Exempelvis har Spanien satt mål om att nästan 40 procent av deras återhämtningspaket på 72 miljarder euro ska allokeras till gröna satsningar som omfattar investeringar i infrastruktur, motståndskraftiga ekosystem och övergången till ren fossilfri energi.

Ytterligare en tredjedel av budgeten är öronmärkt för att ge stöd till digital transformation som ska stärka landets digitala ekonomi. Riktade stöd för att hjälpa olika sektorer att tillvarata digitaliseringens möjligheter för att stärka sin konkurrenskraft är tydligt uttalade och centrala delar i den spanska återhämtningsplanen.

De gröna investeringarna och den digitala transformationen ska gå hand i hand. I Sverige ser vi inga tecken på motsvarande satsningar. I stället finns det indikationer på att EU-medlen kommer att användas för att täcka redan budgeterade kostnader – som inte tar avstamp i det digitaliseringssprång som coronapandemin har fört med sig.

Utan kraftsamling på innovation, digitalisering och hållbar utveckling kommer vi snabbt att halka efter när andra länder satsar. Utan riktade satsningar riskerar vi att minska den svenska konkurrenskraften samtidigt som utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle bromsas in.

Arkitekt- och ingenjörsbranschen är i centrum för utvecklingen av smarta städer och hållbara samhällen. Vi vet att det är i gränssnittet mellan innovativ design, gröna satsningar och digital ekonomi som världsledande lösningar föds och utvecklas.

Hos oss pågår den forskning och innovation som kan möta samhällets stora utmaningar. Samtidigt vet vi hur utmanande det kan vara att möta den snabba teknikutvecklingen och tillvarata digitaliseringens möjligheter.

Satsningar på branschövergripande och tvärdisciplinära program är viktiga pusselbitar för att fortsätta utvecklas och behålla vår ledande position. I stället för att lämna walkover till andra länders satsningar finns det all anledning att bygga vidare på vårt momentum som ledande nation.

Låt oss därför säkerställa att även Sverige nyttjar EU:s återhämtningsbudget för att:

  • Stärka kraften i digitalisering för hållbart samhällsbyggande.
  • Stärka sambanden mellan gröna investeringar och digital ekonomi.
  • Utveckla en handlingsplan för hållbart samhällsbyggande med ökade satsningar på digitalisering och innovation.

Med ett sådant stöd kan vi säkerställa att Sverige fortsätter vara en förebild och ledande nation inom såväl innovation som digitalisering och hållbar utveckling.

Eva Stattin, expert hållbar digitalisering, IVL Svenska Miljöinstitutet
Magnus Höij, förbundsdirektör Innovationsföretagen

Prenumerera på våra nyhetsbrev