1. Startsida
  2. Press
  3. [2021-05-03] Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt
Debatt | 2021-05-03
resenärer på flygplan

Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt

Svenska skattemedel används för att locka hit turister från länder som ligger långt ifrån Sverige. En ny studie visar att klimatbelastningen från dessa turisters flygresor ökade kraftigt före pandemin. För att bidra till klimatmålen behövs ändrade direktiv så att även våra turistorganisationer verkar i klimatlagens anda skriver forskare och organisationsföreträdare inom nätverket Klimatsmart semester på DN Debatt.

Även om tjänsteresandet skulle minska i spåren av coronapandemin kvarstår den största miljöbelastningen från turism- och fritidsresandet. En ny studie från Chalmers Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. visar att klimateffekten före pandemin från hitresande turisters flygresor ökade mer än flygets miljöpåverkan i genomsnitt. Det beror på att många turister kommer från länder som ligger långt ifrån Sverige. Det är en ohållbar utveckling.

Ett sätt att göra turismen klimatbättre efter pandemin är att skattepengar i första hand används för marknadsföring till turister som kan komma hit med låg klimatpåverkan från sitt resande i stället för att vända sig till turister med en stor klimatskuld i bagaget, skriver företrädare för nätverket Klimatsmart semester där IVL ingår.

Debattartikeln publicerades på DN Debatt den 2 maj 2021, läs den här:
Marknadsför inte Sverige till turister som måste flyga långt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Debatten är skriven av: Anders Roth, mobilitetsexpert, IVL Svenska Miljöinstitutet, John Armbrecht, forskare vid Centrum för turism, Göteborgs universitet, Maija Happonen, civilingenjör med hållbarhetsspecialisering, Chalmers, Anneli Kamb, doktorand strategiska hållbarhetsstudier, KTH, Jörgen Larsson, senior forskare, Chalmers, Erik Lundberg, forskare och föreståndare för Centrum för turism, Göteborgs universitet, Lisa Rasmusson, civilingenjör med hållbarhetsspecialisering, Chalmers, John Magnus Roos, senior forskare, Göteborgs universitet och Högskolan i Skövde, Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen, Fredrik Warberg, hållbarhetskonsult och samordnare för Nätverket Klimatsmart semester.

I en slutreplik i debatten lyfter forskarna fram att för de längre flygresorna kommer inte elektrifierade flygplan vara en lösning inom de årtionden vi har kvar innan utsläppen ska ha pressats ner till noll.

Läs slutrepliken här: Hållbar turism kräver både ny teknik och minskade långa flygresor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Prenumerera på våra nyhetsbrev