1. Startsida
  2. Press
  3. [2009-03-06] Verifiera din miljöteknik i EU, USA och Kanada samtidigt
Nyhet | 2009-03-06

Verifiera din miljöteknik i EU, USA och Kanada samtidigt

Som del av ett projekt söker IVL leverantörer som vill ha sin teknik verifierad i EU, USA och Kanada. Inom ramen för EU-projektet Advance ETV ska flera projektpartners i en fallstudie verifiera en miljöteknik i ett land där verifikationen sedan godkänns i alla dessa länder samtidigt.

Verifikation av miljöteknik är ett verktyg som tillhandahåller oberoende information om en produkts miljöprestanda för att underlätta för investerare att fatta rätt beslut. Det finns idag etablerade system för verifikation i USA och Kanada, och EU är på väg att etablera ett system.  Inom EU-projektet Advance ETV ska metoder utvecklas för att möjliggöra att verifiera tekniken i alla dessa länder genom att enbart genomföra den i ett land. Därför söker vi nu leverantörer som vill ha sin teknik verifierad i EU, USA och Kanada samtidigt. Man bör vara beredd att stå för kostnaden av verifikationen i ett land, medan projektet bär kostnaden för verifikation i de andra länderna. I första hand riktar sig projektet mot tekniker för vattenrening, men andra tekniker är också välkomna. IVL har varit med och utvecklat systemet för kvalitetsmärkning i flera EU projekt för både vattenrening, luftrening och marksanering och är nu partner i projektet som syftar till internationell harmonisering. Mer information kan fås av Uwe Fortkamp,  uwe.fortkamp@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev