1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-01-28] Nytt mätkit för mätning av luftkvalitet inomhus
Nyhet | 2010-01-28

Nytt mätkit för mätning av luftkvalitet inomhus

IVL har tagit fram ett mätkit för att bestämma de parametrar i inneluften som har satts i samband med hälsoeffekter enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Mätutrustningen består i huvudsak av en rad olika passiva provtagare som är små, ljudlösa och enkla att hantera.

Det framtagna mätkittet kan användas som komplement till skadeutredningar eller i dokumentationssyfte för olika innemiljöaspekter. Det kan ge en indikation på eventuella avvikelser i innemiljön, men kan också användas som ett "kvitto" på att luftkvaliteten inomhus uppfyller rekommendationerna enligt WHO och de nationella miljömålen. De som beställer mätkittet får inte bara själva analyssvaren utan också en samlad bedömning av mätresultaten av IVL:s innemiljögrupp. IVL är världsledande vad gäller luftövervakning utomhus. De passiva provtagare som ingår i mätkittet är även anpassade för innemiljö, exempelvis skolor, daghem, kontor och bostäder. Nyligen har IVL:s passiva provtagare använts i en kartläggning av hälsoproblem i skolor i Korea där man har funnit ett samband mellan kvävedioxidhalten utomhus och pip i bröstet, som är en slags indikator på risk att utveckla astma, hos barnen i skolorna. IVL har på senare tid gjort en satsning på området innemiljö för att höja kompetensen inom detta område. Under 2008 inleddes ett samarbete med Aimex som jobbat med analyser och forskning på innemiljöområdet i mer än 15 år. Under 2009 inleddes även ett samarbete med Chemik Lab som jobbat med innemiljöfrågor och analyser sedan 1987. För mer information, kontakta Erica Bloom eller Martin Ferm

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev