1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-05-05] Rekordstort intresse för Tillståndet i miljön
Nyhet | 2010-05-05

Rekordstort intresse för Tillståndet i miljön

Vad har kolkraftverken i Asien med svenska gäddor att göra? Kan vi lita på FN:s klimatpanel IPCC? Vad är virtuellt vatten och vad gör mest nytta: att köpa grön el eller att helt enkelt minska sin energiförbrukning?

Över 200 personer — fler än någonsin tidigare — från hela Miljösverige; myndigheter, näringsliv och forskarvärlden, kom när IVL Kunskap för sjätte året arrangerade heldagsseminariet Tillståndet i miljön, den här gången i samarbete med Miljörapporten. IVL:s forskningschef John Munthe pekade i sin exposé över miljötillståndet bland annat på hur den ekonomiska utvecklingen i Asien mycket påtagligt påverkar miljön här i Sverige. Till exempel hänger de alltför höga halterna av kvicksilver i svenska gäddor ihop med ökningen av koleldade kraftverk i Kina. -Slutsatsen är att det blir väldiga synergieffekter om man kan minska användningen av fossila bränslen, främst kol som är den viktigaste källan till kvicksilverutsläppen, eftersom man både minskar klimatpåverkan och utsläpp av kvicksilver, konstaterade John Munthe. Övriga exempel på teman som diskuterades på seminariet var: "Efter platt fall i Köpenhamn — företagen kliver in i klimatförhandlingarna", "Kritiken mot klimatforskningen — vem kan man lita på?", "Behövs miljöledningssystem och GRI?" och

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev