1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-05-27] Utsläpp av växthusgaser från avloppsvattenrening och slamspridning
Nyhet | 2010-05-27

Utsläpp av växthusgaser från avloppsvattenrening och slamspridning

IVL har tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet, JTI — Institutet för jordbruks- och miljöteknik och KTH fått ett treårigt anslag från Formas och Svenskt Vatten Utveckling för att studera bildning och spridning av växthusgaser i samband med avloppsvattenrening.

Lustgas kan bildas vid kvävereningen, och också i samband med lagring och spridning av det rötade överskottsslammet på jordbruksmark. Metangas kan, förutom vid slamrötningen där man vill ha den, bildas i samband med vissa steg i vattenreningen och vid lagring av slam före spridning. - Vi ska först kartlägga utsläppen vid olika steg i kedjan från avloppsvatten till återfört slam till jordbruksmark. Vi ska samtidigt jämföra några alternativa behandlingsmetoder, och vi kommer att föreslå metoder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Slutligen kommer vi med LCA-teknik att kontrollera den totala miljöpåverkan av de olika behandlingsmetoderna, säger Mats Ek som leder IVL:s del av projektet. För mer information: Mats Ek

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev