1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-05-28] IVL utvidgar det internationella samarbetet med Östeuropa
Nyhet | 2010-05-28

IVL utvidgar det internationella samarbetet med Östeuropa

IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att vidareutveckla samarbetet om internationella luftvårdsfrågor i Ryssland, Ukraina och Vitryssland. Stefan Åström, IVL, har redan börjat engagera samarbetspartner i öst.

— Ryssland och många andra östländer ligger efter i luftvårdsarbetet, såväl med den faktiska luftkvaliteten som med internationella rapporteringar. Tack vare deras nyligen uppvaknade intresse för de här frågorna har vi nu en bra chans att ta de första stegen för att få med dessa länder i det internationella samarbetet, säger Stefan Åström. De projekt som nu startas i Ukraina och Vitryssland planeras för en längre period, med en första fas som löper under två år. Det fortsatta ryska samarbetet löper till en början under ett år, med ytterligare faser inplanerade även här. — Målet med samarbetet är att höja tilltron, analyskapaciteten och den nationella motivationen kring internationella luftföroreningsfrågor och analyser. Det är viktigt att framförallt ett så stort utsläppsland som Ryssland ser intresset av och kan delta i det internationella samarbetet, säger Stefan Åström. Inom ramen för dessa projekt samarbetar IVL även med experter från det norska meteorologiska institutet met.no och det finska miljöinstitutet SYKE, Naturvårdsverket och Nordiska ministerrådet finansierar projekten. För mer information kontakta:  Stefan Åström

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev