1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-12-29] IVL skapar verktyg för logistikanalys i en osäker värld
Nyhet | 2010-12-29

IVL skapar verktyg för logistikanalys i en osäker värld

Hur ska transporterna och logistiken planeras och utformas för att ta hänsyn till en föränderlig och osäker utveckling av miljö- och klimatkrav, kundbehov och lagstiftning? Den frågan ska IVL utreda i ett forskningsprojekt tillsammans med frakt- och logistikföretaget Geodis Wilson.

I projektet kommer IVL att analysera ett utsnitt av Geodis Wilsons transportsystem, nämligen transportflöden från Asien till Europa som leverantören genomför på uppdrag av en kund. Analysen görs med hjälp av en sensitivetsmodellen som utvecklats av professor Frederic Vester för analys och visualisering, tolkning och värdering av komplexa system, oberoende av vilken typ av system det handlar om. Modellen svarar mot företags behov att hantera komplexa situationer och samband i affärssammanhang som präglas av osäkerheter, tidsfördröjningar, liksom av såväl tydliga som dolda relationer. Projektet ska identifiera konkreta och relevanta styrparametrar så att Geodis Wilson och deras kund kan optimera och anpassa transportflöden till förändrade förutsättningar idag och i framtiden med hänsyn tagen till ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter. IVL ska därutöver tillämpa modellen mer generellt för att studera hur transportsystem kan optimeras samt hur en framtida anvädning av modellen i andra projekt och områden skulle kunna se ut. För mer information kontakta Anders Roth

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev