1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-12-29] Övervakningen av marknära ozon utökas
Nyhet | 2010-12-29

Övervakningen av marknära ozon utökas

Under 2011 ska IVL på uppdrag av Naturvårdsverket utöka antalet mätstationer för marknära ozon i landsbygdsmiljö från dagens 8 platser till 16. Skälet är att Sverige ska klara att leva upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv.

När halterna av marknära ozon överstiger ett visst gränsvärde går Ozonjouren, som drivs av IVL, ut med larm till lokalradiostationerna för att varna astmatiker och känsliga personer. Det skedde senast i somras då rekordhöga halter av ozon uppmättes i södra Sverige. Mätningarna sker kontinuerligt och rapporteras timme för timme mellan april och oktober månad. Mätningarna kan följas på Ozonjourens hemsida www.ivl.se/ozon . Skälet till att Naturvårdsverket vill att IVL fördubblar antalet mätstationer är att Sverige idag inte lever upp till de krav på övervakning som ställs i EU:s luftkvalitetsövervakningsdirektiv. Under 2011 ska lämpliga platser ses ut och mätningarna kommer att påbörjas från och med 2012. För mer information kontakta Karin Sjöberg

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev