1. Startsida
  2. Press
  3. [2010-12-29] Storsatsning inom EU på kvicksilver i atmosfären
Nyhet | 2010-12-29

Storsatsning inom EU på kvicksilver i atmosfären

Nyligen startade EU ett forskningsprogram om kvicksilver i atmosfären - GMOS (Global Mercury Observation System). Projektet har en global täckning och syftar till att öka förståelsen om global spridning av kvicksilver.

Basen i programmet är att bygga upp ett globalt nätverk av kvicksilvermätningar i luft och innefattar även emissionsinventeringar och modellering. IVL deltar som en huvudpartner och ansvarar för mätningar vid tre stationer samt för koordinering med befintliga regionala och nationella mätnätverk i olika delar av världen. - Projektet är en stor satsning från EU:s sida och kommer att stödja ett framtida globalt avtal om kvicksilver inom UNEP genom att bygga upp ett mätnätverk för uppföljning av utsläppsminskningar säger John Munthe, IVL:s ansvarige i programmet. De vetenskapliga utmaningarna ligger främst i att utveckla metodik och standardiserade mätprogram som kan implementeras i olika delar av världen. En viktig del av programmet kommer också att vara att förbättra de globala emissionsinventeringarna. IVL kommer bland annat att sammanställa och utvärdera de emissionsinventeringar och prognoser som länderna idag tar fram som underlag till de kommande förhandlingarna inom UNEP. För mer information kontakta John Munthe

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev