1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-04-11] IVL deltar på Nitrogen and Global Change i Edinburgh
Nyhet | 2011-04-11

IVL deltar på Nitrogen and Global Change i Edinburgh

Den 11-14 april samlas närmare 600 forskare, beslutsfattare och andra intressenter i Edinburgh för att diskutera kvävets roll i ett brett perspektiv. Konferensen är ett viktigt vetenskapligt forum, men också en utgångspunkt för hur kvävefrågan ska behandlas i framtiden inom olika internationella organ.

Ett huvudnummer i konferensen är presentationen av " European Nitrogen Assessment ", som är den första omfattande kunskapssammanställningen kring kväve både ur nytto- och miljöperspektiv. Tre forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet har deltagit i arbetet med rapporten. Rapporten beskriver kväve ur många olika aspekter, dess nytta för livsmedelsförsörjning och dess olika konsekvenser för miljö och klimat.   - Rapporten kommer att vara en värdefull kunskapsbas för alla som är intresserade av kvävefrågans olika aspekter under lång tid framöver, säger Peringe Grennfelt som varit en av rapportens fem redaktörer.  Bundet kväve, som är en så viktig del för jordens livsmedelsförsörjning, ger också upphov till många negativa effekter. Rapporten ger för första gången en samlad beskrivning av vår kunskap kring dessa problem. Rapporten går också igenom de olika åtgärder och det internationella arbete som pågår för att begränsa kväveproblemet. Många av kvävets effekter uppträder till exempel i kaskad, det vill säga samma bundna kväveatomer kan uppträda i många former och successivt bidra till olika effekter innan den återgår till molekylärt kväve. www.nine-esf.org/ENA-Book För mer information, kontakta Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, Jana Moldanova, jana.moldanova@ivl.se eller Filip Moldan filip.moldan@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev