1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-07-18] Fosforläckage kan minskas med 60 procent
Nyhet | 2011-07-18

Fosforläckage kan minskas med 60 procent

Jakten på åtgärder som kan minska utsläppen av de övergödande ämnena fosfor och kväve fortsätter. IVL utvecklar kalkfilter för diken som kan ha god effekt. Nya testresultat visar att läckaget kan minska med närmare 60 procent.

Eftersom alla vill ha ett livskraftigt jordbruk är det ofrånkomligt med läckage av näringsämnen från åkrarna. Det gör åtgärder nedströms åkarna, i dikena och vattendragen desto mer intressanta. Sedan ett och ett halvt år utvärderar IVL Svenska Miljöinstitutet en åtgärd som verkar ha potential att bidra starkt — kalkfilter i diken. På tre platser i Mälardalen och Sörmland har forskningsstationer med avancerad automatisk provtagning byggts upp och är nu under utvärdering. Det första årets mätningar visar att de fyra filtermaterial som testats har kapacitet att avskilja 33-49 procent av fosforn i det vatten som passerar filtren. För att fånga upp en tillräckligt stor del av årsvattenflödet från åkrarna som avvattnas till diket bör filtren kombineras med en damm. Även dammen avskiljer fosfor genom sedimentering, och den totala avskiljnings-förmågan blir då 50-60 procent. — Den här typen av anläggningar kommer, om de anläggs på många platser, att kunna minska jordbrukets bidrag till övergödningen avsevärt. Det kan göras om lantbruken anlägger filteranläggningar för att rena vatten från de åkrar som läcker mest. För större lantbruk kan det handla om sju, åtta anläggningar, säger Sam Ekstrand, forskare på IVL. Projektet finansieras av Baltic Sea 2020 och Stiftelsen IVL. För mer information kontakta Östen Ekengren

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev