1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-07-25] Avfallshantering av textilier kartlagd
Nyhet | 2011-07-25

Avfallshantering av textilier kartlagd

Åtta kilo textil per person slängs i hushållssoporna varje år. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort. Genom två projekt har avfallsflödena av textil i Sverige och vilka hinder och möjligheter som finns för en förbättrad avfallshantering kartlagts.

Svenskarna konsumerar ungefär 15 kilo textil per person och år, vilket är 40 procent mer än för tio år sedan. Produktionen av ny textil har stor miljöpåverkan med cirka 15 kilo koldioxidekvivalenter per kilo blandad polyester/bomullstextil. Det krävs upp till 29 000 liter vatten för att odla ett kilo bomull och stora mängder kemikalier vid olika ytbehandlingar och infärgning – kemikalier som ofta släpps direkt ut i vattendrag. I dag finns inget insamlingssystem för textilåtervinning i Sverige. Kartläggningen visar att åtta kilo textil per person skickas till förbränning och bara tre kilo per person lämnas in till välgörenhetsorganisationer som Myrorna och Stadsmissionen. – Välgörenhetsorganisationerna gör stor miljönytta när textil återanvänds och ersätter nyproducerad textil. Men med en mer likformig insamling och även insamling till återvinning skulle vi kunna nå ännu högre miljönytta, säger David Palm, forskare inom Hållbar Avfallshantering. Textilflödena undersöktes tillsammans med SCB inom ramen för Svenska Miljöemissions-data (SMED) medan avfallshanteringens miljöpåverkan undersöktes inom forsknings-programmet Hållbar Avfallshantering. IVL Rapporten B1976 Improved waste management of textiles finns att ladda ner här. SMED:s rapport nr 46 "Kartläggning av mängder och flöden av textilavfall" finns att ladda ner på hemsidan www.smed.se För mer information kontakta: Anna Fråne, anna.frane@ivl.se, tel.010-788 67 41

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev