1. Startsida
  2. Press
  3. [2011-10-20] Konsumentmakt effektivt vapen i kampen för hållbar utveckling
Nyhet | 2011-10-20

Konsumentmakt effektivt vapen i kampen för hållbar utveckling

Miljömärkning ger stora förbättringar i kaffeplantagernas miljöarbete, enligt en studie av innehållet i världens största databas med information från fältet. Slutsatsen är att världkonsumenten därmed kan bli en både inflytelserik och handlingskraftig aktör i miljö- och klimatpolitiken. Studien presenterades idag vid en internationell konferens om världshandel och miljö som arrangeras av det IVL-ledda forskningsprogrammet ENTWINED.

Databasen har vuxit fram sedan 2005 och bygger på insamlad information från flera tusen kaffeodlare i Kenya, Peru, Costa Rica, Honduras och Nicaragua. Bakom databasen står COSA, Committee on Sustainability Assessment som stödjs av en rad aktörer bland annat IISD, International Institute for Sustainable Development och ENTWINED, ett oberoende forskningsprogram finansierat av Mistra, Stiftelsen för Miljöstrategisk Forskning under IVL Svenska Miljöinstitutets värdskap. - Världskonsumenten har en frihet som inte begränsas av politisk handlingsförlamning. Hon verkar i en allt mer globaliserad värld som binds samman av snabba informationsflöden kombinerat med en enorm mångfald av varor från hela världen i butikshyllorna. Den nu aktuella studien pekar mot att konsumenternas möjligheter att påverka utvecklingen för miljö- och klimat tagit ett stort steg framåt, säger Mark Sanctuary, programchef vid ENTWINED och forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet. Resultaten från studien väcker även förhoppningar om att koldioxidmärkning av varor kan bli ett viktigt verktyg för att minska det så kallade koldioxidläckaget i världsekonomin och därmed risken för införandet av handelsbegränsande koldioxidtullar som för närvarande diskuteras i USA och EU. Slutsatserna från konferensen kommer att presenteras i Sydafrika i samband med FN:s klimatmöte i Durban i december 2011. För mer information kontakta Sara Malmheden

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev