1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-06-11] Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård syresatt
Nyhet | 2012-06-11

Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård syresatt

I Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård, ett av de studieområden där IVL Svenska Miljöinstitutet sedan ett år tillbaka undersöker möjligheterna att syresätta Östersjöns bottnar, kan man nu konstatera att fjärdens bottenvatten är syresatt ned till 90 meters djup.

– Det mesta tyder dock på att syresättningen orsakats av ett naturligt fenomen där syrerikt vatten strömmat in utifrån, då även intilliggande fjärdar är syresatta efter en längre tids stagnation, säger Magnus Karlsson, forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

Att skärgårdens djupare fjärdar under kortare episoder syresätts genom intransport av förhållandevis syrerikt utsjövatten är inget unikt utan sker typiskt någon per år.

– Sannolikheten att detta ska inträffa är som störst under våren genom de skiktnings- och vindförhållanden som då ofta råder, säger Anders Engqvist, oceanograf vid Aythya och knuten till projektet.

Inom projektet hoppas man dock att en fortsatt pumpning under sommaren ska leda till att den positiva syresituationen i Kanholmsfjärden upprätthålls under hela sommaren och hösten.

– Efter en del inledande krångel med teknik och oförutsedda händelser har nu pumpen fungerat bekymmersfritt under ett antal månader och vi hoppas att det syre vi tillför systemet leder till att Kanholmsfjärden i högre grad kommer att leverera ekosystemtjänster framöver, säger Christian Baresel, projektledare vid IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL Svenska Miljöinstitutet driver sedan 2010 projektet WEBAP tillsammans med KTH och Simrishamns kommun. Syftet är att studera förutsättningarna att på artificiell väg syresätta Östersjöns djupvatten och därigenom minska effekterna av den storskaliga övergödningen.

För mer information kontakta:
Magnus Karlsson, magnus.karlsson@ivl.se, tel. 010-788 66 03

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev