1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-12-14] Minskade stick– och skärskador i vården
Nyhet | 2012-12-14

Minskade stick– och skärskador i vården

Ett nytt forskningsprojekt på IVL med syftet att utveckla och sprida ett material om hur anställda inom sjukvården kan undvika stick- och skärskador får 1,9 miljoner kronor av AFA Försäkring.

Stick- och skärskador är vanliga inom hälso- och sjukvården. Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har i ett tidigare projekt kartlagt orsakerna och vad man kan göra för att minska skadorna. I det här projektet, som leds av Ann-Beth Antonsson på IVL, ska man skapa webbsidor som ger vårdens beslutsfattare underlag i sitt arbete med att upphandla sticksäkra produkter och utbilda anställda. Det ska också finnas tips och råd för hur man kan minska skadorna. Forskarna kommer även ta fram ett underlag för avvikelserapportering. AFA Försäkring stödjer studien med 1,9 miljoner kronor. För mer information, kontakta Ann-Beth Antonsson, tel. 010-788 65 47.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev