1. Startsida
  2. Press
  3. [2012-12-21] Från avloppsrening till produktion av rent vatten, energi och näringsämnen
Nyhet | 2012-12-21

Från avloppsrening till produktion av rent vatten, energi och näringsämnen

IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit ett initiativ för att omvandla dagens avloppsreningsverk till morgondagens produktionsanläggningar. I projektet, som fått 10 miljoner kronor från Vinnova, deltar flera svenska företag med exportinriktning, Sveriges Ingenjörer, kommunala VA-företag, universitet och högskolor.

– I en situation med tilltagande vattenstress i en stor del av världen, inte minst i snabbt växande storstadsområden, kommer vi nu att satsa stort på innovationer som ska etablera reningsanläggningar som förutom återanvändningsbart vatten även genererar ett överskott av energi, bland annat biogas och näringsämnen, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL. Initiativet har sin bas vid IVL:s och KTH:s gemensamma test- och pilotanläggning Hammarby Sjöstadsverk i Stockholm. Här bedrivs redan en lång rad forsknings- och utvecklingsprojekt som på olika sätt kan bidra till att närma sig målet: det vill säga en anläggning som producerar nyttigheter som energi, som återvinner kväve och fosfor samt ett vatten som kan återanvändas. De handlar om allt från att eliminera läkemedelsrester, effektivisera reningsprocesser till att öka utvinningen av biogas. Läs mer om alla dessa projekt här. I den långa rad företag och organisationer deltar i arbetet återfinns Xylem, Syvab, Käppala, Svensk Vatten, Stockholm Vatten, VA-kluster i Mälardalen, KTH, Käppala, Sveriges Ingenjörer, Borlänge Energi, Stockholm Business Region Development och Stockholm Cleantech. Förutom med medel från Vinnova finansieras arbetet av FoU-medel från de deltagande företagen och organisationerna. – Många av de lösningar som vi nu tar fram lämpar sig särskilt väl i länder där det råder vattenbrist. Vi ser en enorm exportpotential i det här initiativet, säger Östen Ekengren. För mer information kontakta Östen Ekengren

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev