1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-09-16] Skogens förmåga att ta upp koldioxid kommer minska
Nyhet | 2013-09-16

Skogens förmåga att ta upp koldioxid kommer minska

Skogen i Sverige tar upp mycket växthusgaser från atmosfären, men det kan inte fortgå för evigt. Om några decennier går det inte att förtäta skogslandskapen ytterligare. Resultatet blir då att en större andel av koldioxidutsläppen orsakade av människan kommer att stanna i atmosfären.

Skogen i Sverige växer med cirka 130 miljoner kubikmeter varje år, varav cirka 90 miljoner kubikmeter avverkas. Det överskott av tillväxten som lämnas kvar i skogen tar upp koldioxid motsvarande ett årligt upptag från atmosfären på ca 30 miljoner ton. Detta kan jämföras med Sveriges utsläpp till atmosfären från alla andra sektorer på cirka 60 miljoner ton koldioxid per år. – Om man tittar enbart på klimatet, och struntar i exempelvis biodiversitet, ser vi att gammal naturskog inte är det bästa för klimatet. När träden blir äldre slutar de att växa, en gammal naturskog är i princip koldioxidneutral. Det bästa på större geografisk skala är att vi har ett ansvarsfullt skogsbruk, med en tillväxt som är högre än avverkningen. På så vis blir nettoeffekten att vi binder in ganska mycket koldioxid i skogen, säger Per-Erik Karlsson, forskare på IVL och professor vid Göteborgs Universitet, i en intervju i Sveriges Radio, med anledning av IPCC:s nya klimatrapport som släpps i nästa vecka. Men det här sättet att lagra koldioxid i skogen kommer att tappa i betydelse framöver. Vi kan sannolikt bara ha en så här stor nettotillväxt i världens skogar under några decennier framåt, därefter får det inte plats mer träd i skogslandskapen. – Vi har en ständig förtätning i skogarna. I Sverige är den större än i de flesta andra länder men även globalt kommer landytan för ny skog successivt att krympa, säger Per-Erik Karlsson. Då kommer vi få en mycket större ökning av koldioxidhalten i atmosfären för varje utsläpp som görs. Det gäller att vi löser utsläppsfrågan politiskt inom i storleksordningen femtio år, annars blir det väldigt besvärligt. Lyssna på SR:s inslag ” Vägen mot en säkrare klimatrapport ”. För mer information om skogens koldioxidupptag, kontakta Per-Erik Karlsson, pererik.karlsson@ivl.se

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev