1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-09-26] Mikroskräp i havet oroar miljöforskare
Nyhet | 2013-09-26

Mikroskräp i havet oroar miljöforskare

Problemet med mikroskopiskt skräp i havet är betydligt större än vad man tidigare trott. Vattenprover som forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet tagit i Lysekils hamn innehåller 30 gånger mer mikroskräp än vad som tidigare mätts upp i undersökningar utmed svenska kusten.

– Resultatet är oroande. Mikroskräp går inte att se med blotta ögat, men det kan många gånger vara mer skadligt för djurlivet än större skräp, säger Fredrik Norén, marinbiolog på IVL Svenska Miljöinstitutet. Mikroskräp är små partiklar av plast, textil och annat avfall. Eftersom de har samma storlek som växt- och djurplankton äts de av djuren i havet eller kan sätta sig i gälarna på fiskar. Partiklarna kan dessutom vara bärare av giftiga ämnen och transportera in miljögifter i våra havsdjur. Den största källan till skräpet är inte båtlivet utan stadslivet. Det är sådant vi slänger på gator och vägar som rinner ut med dagvattnet när det regnar. Problemet finns i alla städer där strömmarna koncentrerar skräpet vid vattenbrynet. Västkusten får dessutom, på grund av havsströmmar, ta emot skräp från Europas kustnära städer och floder som mynnar ut i havet. – Stadslivet är en stor källa till nedskräpningen i havet. Det som är bra med det är att samhället kan göra något åt det. Vi kan bli bättre på att rena dagvatten, få folk att slänga mindre skräp i stadsmiljön och kommunerna kan öka antalet soptunnor, säger Fredrik Norén. Han är kritisk till hur dagvatten tas om hand längs västkusten i dagsläget. Alltför mycket mikroskräp från avloppsvattnet passerar reningsverken och rinner rakt ut i havet. – Det behövs fler undersökningar på vad som slipper genom reningsverkens filter. Vi måste också utveckla nya tekniker för hur vi kan rena dagvatten. På det området finns det mycket kvar att göra, säger Fredrik Norén. För mer information, kontakta:  Fredrik Norén Besök också http://www.n-research.se/forskning.php?id=1

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev