1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-10] Innemiljö: ”Viktigt att vi gör rätt från början”
Nyhet | 2013-10-10

Innemiljö: ”Viktigt att vi gör rätt från början”

Över en miljon svenskar uppger att de har hälsobesvär orsakade av sin innemiljö i bostaden eller arbetet. Fyra av tio bostäder har fukt eller mögelskador som orsakar hälsoproblem. Det är hög tid att upprätta ett nationellt kompetenscentrum för inomhusmiljö, menar IVL, som tillsammans med bland annat Umeå universitet och SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, i veckan bjöds in till socialdepartementet.

IVL:s Erica Bloom, innemiljöforskare och expert på mikrobiologi, är en av initiativtagarna till centrumet.   Varför får den här frågan uppmärksamhet nu?   – Vi har jobbat i två år med att få upp den här frågan till socialdepartementet. Forskare, praktiker, branschen och myndigheter har stöttat arbetet från början och tycker att det här är viktigt. Nu hoppas vi att de tillsätter en snabbutredning. Vårt mål är att ett kompetenscentrum skulle kunna initieras i samband med att den nya Folkhälsomyndigheten bildas den 1 januari 2014. Tanken är att vi därigenom kan koordinera utbildning och kompetenshöjning för grupper som hanterar inomhusrelaterade problem, i nära samspel med myndigheter. Nyckelpersoner måste få tillgång till kvalitetssäkrad kunskap på ett lättillgängligt sätt.    Hur stort är problemet med dålig inomhusmiljö idag?  En tredjedel av alla barn är astmatiska eller allergiska. Ohälsan bland barn ökar och vi vet att den så kallade känsliga delen av befolkningen blir större. Det är ingen marginaliserad grupp längre. Barnen väljer inte sin miljö, det är vårt ansvar att se till att de slipper vistas i rum som gör dem sjuka. Förutom folkhälsa har man sett att prestationsförmågan är beroende av inomhusmiljön. Barns matematiska prestationer förbättras med 30 procent när luftkvaliteten är god. Vad kostar detta samhället?  – Engångskostanden för att renovera det svenska byggbeståndet beräknas uppgå till 330 miljarder. Men det förutsätter att man renoverar på rätt sätt. Om man bara ser till energieffektivisering till exempel och inte tar hänsyn till en god luftkvalitet inomhus, så kommer det kosta mer. Det är oerhört viktigt att man gör rätt från början. Hos vem ligger ansvaret för att vi blir sjuka av våra hus? – Ansvaret är splittrat på flera myndigheter; Boverket, Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket. Du kan i utredningar och utlåtanden få olika svar i olika delar av landet och ibland faller frågan också mellan stolarna. Splittringen i ansvarsfrågan illustrerar också ämnets tvärvetenskapliga natur. Det är ett komplext ämnesområde. Ansvarsfördelningen är till och med splittrad mellan olika departement. Det är just på grund av splittringen, och brist på samordning i denna viktiga folkhälsofråga, som vi behöver ett nationellt krafttag. Vilka står bakom det här initiativet?  – Det är vi på IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med Umeå universitet, Uppsala universitet, Fuktcentrum i Lund, Astma- och allergiförbundet, Innemiljöorganisationen SWESIAQ och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Vi vill verkligen göra skillnad och nu när vi har lyckats bygga broar mellan så många aktörer har vi lagt in en extra växel.   Läs debattartikeln "Dålig inomhusluft kostar miljarder" i Dagens Samhälle För mer information, kontakta Erica Bloom, tel. 010-788 66 23

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev