1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-21] Svenska bostäder uppfyller inte ventilationskraven
Nyhet | 2013-10-21

Svenska bostäder uppfyller inte ventilationskraven

80 procent av bostäderna uppfyller inte Boverkets ventilationskrav på 0,5 luftomsättningar per timme. Det framkommer vid en undersökning gjord av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Halten av luftföroreningar i tilluften ska inte vara högre än gällande gränsvärden för uteluft, det säger föreskrifterna från Boverket. IVL tog del av Boverkets rapport och databas från BETSI-undersökningen där det tagits fram en uppdaterad beskrivning av det svenska byggbeståndet. Ur den utvärderade IVL i detalj koncentrationen av kvävedioxid, formaldehyd och de totala flyktiga organiska ämnen som finns. Forskarna kom fram till att medianvärdet inte uppfyllde Boverkets ventilationskrav. Koncentration av NO2 var lägre och koncentrationer av formaldehyd och organiska ämnen var högre i småhus än i lägenheter; skillnaderna var statistiskt signifikanta. Det konstaterades även att luftomsättningen var lägre i småhus jämfört med bostäder i flerbostadshus. Trots det var 96 procent av de tillfrågade nöjda med luftkvaliteten i sina bostäder. Läs hela undersökningen Indoor air quality in the Swedish housing stock and it’s dependence building characteristic i Building and Environment no 69. För mer information om undersökningen, kontakta Sarka Langer

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev