1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-29] Stort intresse för plaståtervinning inom byggsektorn
Nyhet | 2013-10-29

Stort intresse för plaståtervinning inom byggsektorn

Intresset för utökad materialåtervinning av plast är stor inom byggsektorn. Det visar en undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet har genomfört. Förutsättningen för att lyckas är att analysera och undanröja identifierade hinder på vägen.

Plast är ett ovärderligt material med nästan obegränsade användningsområden. Ett mycket vanligt användningsområde för plast är byggsektorn, som näst efter förpackningsindustrin utgör det största användningsområdet. Vid rivning och ombyggnad uppkommer plastprodukter som avfall. Plastavfall från bygg-och rivningssektorn går framförallt till energiutvinning tillsammans med annat brännbart avfall.

– Det är en försvinnande liten del som materialåtervinns, säger Anna Fråne, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Det som faktiskt materialåtervinns är främst förpackningsplast och installationsspill från byggavfall.

– För att öka återvinningen av plats finns det en del osäkerheter som först måste utredas. Ett generellt problem kan vara att plast vid rivningar är gammal. Det finns också osäkerheter kring vad plasten innehåller, vad slutmottagaren kan tillverka av den och om det är plast som vi vill få in i kretsloppet idag, säger Anna Fråne.

Enligt forskarna på IVL Svenska Miljöinstitutet är intresset för att införa ett materialåtervinningssystem för plastavfall från byggsektorn stor, men självklart för det med sig en del hinder till en början. Rivningsrutiner behöver ändras, bättre separeringsteknik behöver införas, miljönyttan måste tydliggöras och återvunnen plast få tydligare materialspecifikationer.

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev