1. Startsida
  2. Press
  3. [2013-10-30] 25 miljoner till forskning på luft och klimat
Nyhet | 2013-10-30

25 miljoner till forskning på luft och klimat

Naturvårdsverket anslår 25 miljoner till ett treårigt forskningsprogram om luftföroreningars effekter på hälsa, ekosystem och klimatet. Sammanlagt ett trettiotal forskare ska delta i programmet som koordineras av IVL Svenska Miljöinstitutet.

Forskningsprogrammet Frisk luft och Klimat är en fristående fortsättning på det IVL-ledda luftforskningsprogrammet SCARP som avslutades i juni. Detta nya program ska stödja det nationella och internationella arbetet med luftföroreningar och pågå 2013-2016. – Sverige har en stark position i internationellt luftvårdsarbete. Det här programmet innebär en fortsatt fördjupning av det svenska forskningssamarbetet inom luftvårdsfrågor och dess koppling till klimateffekterna, säger Peringe Grennfelt, programkoordinator för Frisk luft och Klimat. Forskningen är fokuserad på exponering och hälsoeffekter, effekter på ekosystem, klimateffekter från så kallade kortlivade klimatpåverkande luftföroreningar (SLCP), synergier och konflikter för luftförorenings- och klimatåtgärder samt robusta system och processer för utsläppsprognoser och scenarier. En viktig uppgift är även att anpassa den vetenskapliga kunskapen till indikatorer som är användbara i modeller och metoder för att utvärdera och bedöma kostnadseffektiviteten hos olika åtgärdsalternativ. Utöver forskare från IVL Svenska Miljöinstitutet ingår forskarteam från Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Lunds universitet, Stockholms universitet, Umeå universitet, Stockholms Stad, SMHI och International Institute for Applied System Analysis (IIASA). Den sammanlagda budget för programmet är 25 miljoner kronor, varav drygt 7.5 miljoner tillfaller forskning på IVL Svenska Miljöinstitutet. För ytterligare information, kontakta Peringe Grennfelt

Arkiv för nyheter och pressmeddelanden

Prenumerera på våra nyhetsbrev